SID - SUKAUPTA PATIRTIS - IŠSKIRTINĖ PASLAUGŲ KOKYBĖ - DĖMESYS KLIENTUI

Apie mus


UADBB "Statybų ir investicijų draudimas" – nuo 2006 m. sėkmingai dirbanti draudimo brokerių bendrovė, kuri veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas. Pagrindiniai bendrovės klientai - pramonės įmonės, statytojai (užsakovai), nekilnojamo turto vystymo bendrovės, projektavimo, statybinės organizacijos bei bendrovės, vykdančios statybos techninę priežiūrą. Bendrovės tikslas - teikti aukščiausios kokybės profesionalias draudimo tarpininkavimo paslaugas. UADBB „Statybų ir investicijų draudimas“ yra bene vienintelė iš Lietuvoje veikiančių draudimo brokerių bendrovių, kurios darbuotojai vizuoja savo klientų pasirašomas draudimo sutartis, tuo patvirtindami ir prisiimdami atsakomybę dėl sudaromų sutarčių atitikimo klientų interesams.

Mūsų teikiamų paslaugų paketą sudaro:
  • optimalios draudimo apsaugos, būtinos kliento saugiam verslui plėtoti, parinkimas;
  • paslaugų/darbų pirkimo konkurso sąlygų, rangos ir/ar subrangos sutarčių nuostatų draudimo klausimais, parengimas;
  • draudimo įmonių parengtų draudimo sutarčių projektų tikrinimas ir vizavimas, kad šių draudimo sutarčių sąlygos visiškai atitinka kliento (draudėjo) poreikius ir jam yra priimtinos;
  • kliento interesų atstovavimas santykiuose su draudimo bendrovėmis po draudimo sutarčių sudarymo;
  • investiciniams projektams vystyti statytojo (užsakovo) pasitelktų projektavimo, statybinių organizacijų, įmonių, vykdančių statybos techninę priežiūrą, sudarytų draudimo sutarčių ir/ar pateiktų laidavimo (garantinių) raštų įvertinimas nustatant, ar šių draudimo sutarčių ir/ar laidavimo (garantinių) raštų sąlygos atitinka kliento pasirašytose rangos ar subrangos sutartyse numatytas sąlygas ir nepažeidžia kliento, kaip apdraustojo arba naudos gavėjo, interesų;
  • nuo pirmo pranešimo apie įvykį dalyvavimas draudžiamųjų įvykių administravime, siekiant užtikrinanti sklandų ir savalaikį jų sureguliavimą bei sudarytos draudimo sutarties sąlygas atitinkančios draudimo išmokos išmokėjimą draudėjui.
UADBB "Statybų ir investicijų draudimas" darbuotojų sukaupta daugiametė patirtis dirbant draudimo bendrovėse, taip pat dalyvaujant įmonių turto, bendrosios ir profesinės civilinės atsakomybės, laidavimo, projektuotojų ir rangovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, statybinių rizikų ir kitų draudimo rūšių taisyklių kūrime bei draudžiamųjų įvykių administravime užtikrina išskirtinę mūsų teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų kokybę tiek sudarant draudimo sutartis tiek administruojant draudžiamuosius įvykius.